ATELIÉR SOUČASNÉHO TANCE PRO DOSPĚLÉ

Ateliér současného tance je otevřený všem, kteří chtějí poznávat a rozvíjet škálu výrazových prostředků svého těla v pohybu. Je založen na dvou základních pilířích. Má svou tvůrčí složku, kde hlavní nástroje práce tvoří pohybová hra a improvizace. Má také svou složku pohybově technickou, jejímž cílem je budování zdravého, mrštného, funkčního, hbitého a pohotového těla.

Cílem je ale hlavně prožitek radosti z pohybu, z nově načerpané energie, relax ve skvělé uvolňující atmosféře.
Předchozí zkušenost s pohybem není ani překážkou, ani není nutná.

Technická složka lekce je zacílena především na budování zdravého postoje těla a prováděného pohybu z hlediska fyziologického optima, kdy každému z účastníků je dopřán individuální přístup. Postupné citlivé posílení a protažení celého těla nás bude provázet každou lekcí.

Tvůrčí složka lekce má za cíl prostřednictvím improvizace a hry „zvědomovat“ vžité pohybové stereotypy a nabourávat je, ideálně také obohacovat o další možnosti vlastního pohybového projevu z hlediska jeho kvality. Například práce se škálou napětí v těle, ostrostí, rytmem, prostorem, s tématem improvizace a možnými cestami jeho zpracování, s možnostmi interakce a kooperace s ostatními lidmi ve skupině.

Součástí každé lekce je závěrečná relaxace.

Referenčními technikami, ze kterých lektorka ve své osobité práci vychází, jsou především kontaktní improvizace a jóga. Je tu však celá řada dalších významných inspiračních vlivů a zdrojů odrážející její dlouholetou profesionální pedagogickou, performerskou i choreografickou činnost.

Lektorka: Veronika Knytlová
Určeno dospělým od 18ti let
každé úterý od 18:30 do 20:00 ve zkušebně Divadla Archa, Zlatnická 8, Praha 1
15 lekcí
začínáme 13. února 2024
cena ateliéru: 4500 Kč (sleva 500 Kč pro druhého člena rodiny)
kontakt: spolek.mindmove@gmail.com

Ohlasy

Moc díky za tyto večery. I když jsem vyřízená, dává mi to krev do žil, novou, jinou a tvůrčí. Jsou to chvíle duši oblažující, tělo víc vnímající a na sebepéči víc myslící. I energie s ostatními lidmi je moc příjemná. A když si dám pak hudbu na cestu do práce a mohu se ponořit trochu do chvilek relaxace nebo i doma zatančit, je to prima. 

Foto: Pavla Haluzová