PRVNÍ POZICE

První pozice – otevřený prostor pro pohyb

Choreografie aneb inscenované řazení těl v prostoru.

pohyb chce prostor = prostor chce pohyb

Vstupte do prostoru tvarovaného tancem v podání studentů AVU ve chvíli jeho mimořádného naplnění pohybovým obsahem studentů HAMU.